Chemický mechanismus působení

poppers y jsou chemické sloučeniny, označované jako amylnitrity. Používá se několik jejich izomerických forem, […]

read more